A tu przykłady bardzo popularnego wykorzystania gabionów – OGRODZENIA GABIONOWE. Należy zwrócić uwagę na mnogość rozwiązań architektonicznych, różnorodność i estetykę konstrukcji, a także szerokie możliwości adaptacyjne.

I film jak takie ogrodzenie zbudować.